Tjusta Gård

Tjusta Gård har ett brett utbud av verksamheter som alla bidrar till att utveckla och förstärka gårdens status som en av de mest dynamiska landsbygdsföretag i regionen.

Tjusta Golf

Tjusta Golf, med komplett 18 hålsbana kompletta faciliteter, förvaltas och sköts av Tjusta gård. Moderna maskiner, högsta kompetens inom greenkeeping tryggar hög kvalitet och spelbarhet alla spelmöjliga dagar om året. Hög tillgänglighet i trivsam miljö i ett kompakt format, är nyckelord.

vedbiten.se

En av de största verksamhetsgrenarna på gården som under årens gång har utvecklats till en mycket naturlig och viktigt beståndsdel är e-handeln www.vedbiten.se där vi säljer ved i storsäck och även löst tippad. På gården förädlar vi själva träden (björkved, blandved, barrved) som vi hämtar med egna timmerbilar i Uppland och säljer sedan online med klimatsmart leverans.

Johan äger och förvaltar Tjusta Gård  och innehar i detta flera verksamhetsgrenar som genom att alltid eftersträva högsta utbyte av insatta resurser, har en ansenlig verksamhet utvecklats.

E-mail: johan@baalack.se

Mobil: 070-511 50 00

Johan Baalack

Ägare till Tjusta Gård, Tjusta Gård AB

Robert har en lång erfarenhet inom ban & gårdskötsel på högsta nivå och sköter om gården med avancerad maskinpark. Robert gårdens operative ansvarig och kontaktperson.

E-mail:inf0@tjustagard.se

Mobil: 070-6727500

Robert Heimdal

Gårds ansvarig, Tjusta Gård

Karta till Tjusta gård

Tjusta gård