Tjusta Gård AB

Tjusta gård har ett brett utbud av verksamheter som alla bidrar till att utveckla och förstärka gårdens status som en av de mest dynamiska landsbygdsföretag i regionen.

Tjusta Golfklubb

Tjusta golfklubb, med komplett 18 hålsbana kompletta faciliteter, förvaltas och sköts av Tjusta gård. Moderna maskiner, högsta kompetens inom greenkeeping tryggar hög kvalitet och spelbarhet alla spelmöjliga dagar om året. Hög tillgänglighet i trivsam miljö i ett kompakt format, är nyckelord.

Johan äger och förvaltar Tjusta Gård AB och innehar dessutom företaget Helikopterflyg i Uppland AB. Genom att alltid eftersträva högsta utbyte av insatta resurser, har en ansenlig verksamhet utvecklats.

E-mail: johan@tjustagard.se

Mobil: 070-511 50 00

Johan Baalack

Ägare till Tjusta Gård, Tjusta Gård AB

Robert har en lång erfarenhet inom golfskötsel på högsta nivå och sköter golfanläggningen Tjusta golfklubb med avancerad maskinpark. Samtidigt är Robert gårdens operative ansvarig och kontaktperson.

E-mail: robert@tjustagard.se

Mobil: 070-6727500

Robert Heimdal

Course Manager samt operativ chef, Tjusta Gård

Karta till Tjusta gård

Tjusta gård