För närvarande har vi Norra flygeln uthyrning, se nedan.

Hyresverksamheten på Tjusta gård omfattar både mycket moderna privatbostäder, men också företagslokaler av skiftande storlekar ingår i utbudet. Närheten till Arlanda och Stockholm gör läget attraktivt för alla parter. På gården är vi 14 hushåll och dessa varrierar iallt från 60 till 300 kvm

Fastghetsbeståndet på Tjusta

Toppstugan

Radhuslängan